duckbet

สถานที่ขอหวย

4ยอดกุมาร วัดเชียงขาง

เว็บหวยออนไลน์ วัดหัวเวียง duckbet แทงหวย ตั้งอยู่ที่ถนนสีหนาทบำรุง ตำบลจองคำ (อยู่ติดกับตลาดเช้าบริเวณสี่แยกไฟแดง) เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2406 เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าพาราละแข่ง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องประจำเมืองที่งดงามมาก

วัดหัวเวียงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2406 และเป็นวัดหลังที่สองของเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งคำว่า หัวเวียง นั้นก็คือหัวเมืองนั่นเอง กล่าวกันว่า วัดหัวเวียงหลังแรกสร้างขึ้นมามีศาลาการเปรียญถึง 7 หลัง แต่พอถึง พ.ศ. 2515 ศาลาทั้ง 7 หลังนี้ ได้ถูกรื้อถอนทั้งหมด และได้สร้างศาลาการเปรียญขึ้นใหม่ที่ใช้กันจนถึงปัจจุบันขึ้นมาแทน ความสำคัญของวัดหัวเวียงนั้น ถือเป็นศูนย์กลางของแม่ฮ่องสอน และเป็นที่ใช้ประโยชน์สำหรับสาธารณะ เช่น เป็นหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดทั้งยังเป็นที่ชุมนุมของลูกเสือชาวบ้านทุกเดือน แม้แต่การประชุมพระสังฆาธิการในอำเภอและต่างอำเภอ ในจังหวัดและต่างจังหวัด ก็ยังจัดขึ้นที่วัดนี้เป็นประจำอยู่เสมอ ไฮไลท์น่าชม พระพุทธรูป 5 องค์ เป็นพระพุทธรูปโบราณ องค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง หันพระพักตร์อยู่ทางทิศตะวันออก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2406 องค์รองลงมาอยู่ด้านหน้าขององค์ใหญ่หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ส่วนองค์เล็กอีก 3 องค์ สร้างเรียงไว้ทางทิศเหนือ โดยจำนวน 2 องค์สร้างไว้ทางทิศใต้ ซื้อหวยออนไลน์ และอีกองค์หนึ่งหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ วิหารพลาละแข่ง สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพลาละแข่งที่จำลองมาจากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ โดยลุงจองโพหย่าและลุงจองหวุ่นนะ ได้เดินทางไปนิมนต์มาพระเจ้าพลาละแข่งองค์นี้ 

 และหล่อเป็นท่อน ๆ ทั้งหมด 9 ท่อน บรรทุกเรือมาตามแม่น้ำปาย แล้วมาประกอบที่วัดพระนอน ก่อนนำมาประดิษฐานที่วัดหัวเวียง ซึ่งชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าพระเจ้าพลาละแข่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของแม่ฮ่องสอนอีกองค์หนึ่ง วิหารทรงปราสาท 2 องค์ โดยองค์ใหญ่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างและยาวเท่ากัน คือ 1,850 เมตร สูงจากพื้นประมาณ 15 เมตร ตัวอาคารสร้างด้วยไม้ พื้นล่างเป็นคอนกรีต เฉพาะพื้นด้านในปูด้วยกระเบื้องลายต่าง ๆ ผนังคอนกรีตขึ้นรับกับฝาลูกกรงไม้ หลังคาเป็นชั้น ๆ รวมสามชั้น ส่วนยอดเป็นยอดโดม มุงด้วยสังกะสี และสลักลวดลายสังกะสีประกอบทุกชั้น สำหรับวิหารหลังเล็กซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกนั้น ก่อสร้างแบบเดียวกับวิหารหลังใหญ่ และสันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นพร้อมกันแต่มีความละเอียดกว่า โดยมีหลังคา 5 ชั้น ไม่รวมยอดโดมและฉัตร ตัววิหารมีความกว้าง 6.40 เมตร ยาว 8.30 เมตร ภาษาไทใหญ่เรียกวิหารเล็กนี้ว่า “อะโหย่งข่าม” ซึ่งหมายถึงที่รับแขก วิหารหลังนี้ใช้เวลาในการก่อสร้าง 2 ปี แทงหวยออนไลน์  จึงเสร็จเรียบร้อย โดยนำวัสดุในการก่อสร้างจำพวกสังกะสีกระจกสีและกระเบื้องปูพื้นมาจากเมียนมาร์ ศาลาจำศีล อาคารไม้หลังคามุงสังกะสีแห่งนี้ ประดับลายเจาะสังกะสี มีรูปทรงสวยงาม เป็นศาลาไม้แบบไทใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์ และได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรแล้ว อุโบสถหลังใหม่ สร้างตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทใหญ่ผสมผสานพม่า เป็นอาคารคอนกรีตหลังคายกชั้นสูงเป็นชั้น ๆ มุงกระเบื้องประดับลายเจาะสังกะสี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5361 2003

พระอธิการเสน่ห์ จนฺทสโร หรือครูบาเสน่ห์ เจ้าอาวาสวัดเชียงขาง เปิดเผยว่า ศาลมีสองศาล ศาลที่มีสามองค์ องค์ที่ยืนเท้าเอวนุ่งโจงกระเบนชื่อน้องขนุนทอง องค์ซ้ายชื่อน้องนำโชค องค์ขวาชื่อน้องโชคดี ศรัทธาญาติโยมจะมาขอบ่อย ขอโชคลาภบนบานศาลกล่าว หน้าที่การงาน โชคลาภต่างๆ ปัญหาในชีวิตก็มาบนสิ่งของต่างๆเช่นของเล่น สร้อยทองคำ แหวนทองคำ ผลไม้ต่างๆ อีกศาลมีสี่ยอดกุมารมี 4 องค์ ชื่อ น้องดาวเรศ น้องดาวเรือง น้องดาวรุ่งและน้องร่ำรวย ชื่อเป็นศิริมงคลหมด โดยจะปกปักรักษาวัดวาอาราม แต่ก็ช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความร่ำรวยทำมาค้าขึ้น ทุกคนที่มาปัญหามาบนบานศาลกล่าวที่นี้เราจะไม่รู้ว่าเขามาบนอะไร แต่เราจะรู้ตอนเขาบนบานจนสมหวังเกิดความสำเร็จแล้ว จนนำของมาแก้บนจนเกิดความสำเร็จ

สำหรับวัดสว่างอารมณ์เป็นวัดสร้างมาเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเนื่องจากเป็นวัดร้างต่อมาในปี พ.ศ. 2506 คณะสงฆ์ได้บูรณะวัดสว่างอารมณ์ขึ้นมาใหม่ในเนื้อที่ 4 ไร่จัดสร้างเสนาสนะ เช่น เว็บหวยออนไลน์ กุฏิพระและอุโบสถแต่เส้นทางเข้าวัดเป็นทางลูกรังถึงอย่างไร้ก็ตามวัดสว่างอารมณ์เริ่มเจริญคือสมัยท่านพระครูยติธรรมานุยุติหรือหลวงพ่อแป๊ะเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานและพระนักพัฒนาชาวบ้านในย่านตำบลขุนแก้วให้ความเคารพนับถือมาก

แปลปกสลาก งวด16/5/65 ฉบับคนสวนชวนฝัน

เด่น 2

รอง 0 9

780   31    81   37

ข้อดีของการ แทงหวยออนไลน์ MUGHUAY

 • ซื้อขายง่ายผ่านอินเทอร์เน็ต สะดวกสบาย และรวดเร็ว
 • ได้ผลตอบแทนสูง
 • เนื่องจากเป็นการซื้อแบบ
 • ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และ
 • ลดการเอาเปรียบผู้บริโภค
 • หากถูกรางวัล จะได้รับเงินอย่างรวดเร็ว ไม่เกิน 6 โมงเย็น ภายในวันที่หวยออก
  หวยออนไลน์ยืดเวลาการซื้อขายในวันที่หวยออกถึง 15.30 น.
  ซื้อได้ในราคาที่กำหนด มีราคาที่แน่นอน สามารถควบคุมราคาได้
  หวยออนไลน์สามารถซื้อได้ทุกตัวเลข ไม่มีเลขอั้นหรือระบบเลขเต็ม ลดปัญหาการซื้อหวยใต้ดินลง

เว็บซื้อหวยออนไลน์ที่ดีที่สุดในไทยตอนนี้

DUCKBET ที่ดีที่สุดในไทย เล่นง่าย ฝาก-ถอนไว  มีเเอดมินบริการ 24ชั่วโมง มีหวยหลากหลายรูปแบบให้เลือกเเทง ไม่ว่าจะเป็น หวยรัฐบาล หวยลาว หวยยี่กี่ หวยฮานอย ลูกค้าสามารถเลือกเเทงได้เลย ถ้าจะพูดถึงเว็บซื้อหวยออนไลน์ ต้องเว็บDUCKBETเพราะเว็บเราได้มาตรฐานไม่มีประวัติการโกงลูกค้าทุกท่าน ความปลอดภัย100เปอร์เซ็น เเละที่สำคัญเว็บเราซื้อหวยขั้นต่ำ 1 บาท ถูกที่สุดในไทย

แทงบอล สล็อต แทงหวย duckbet
แทงบอล สล็อต แทงหวย duckbet
แทงบอล สล็อต แทงหวย duckbet

เว็บพนันออนไลน์ ซื้อหวยอะไรได้บ้าง

หวยออนไลน์ กับเรามีทีมงานที่คอยดูแลให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีหยุดพักอย่างแน่นอนดูแลลูกค้าด้วยความจริงใจเปรียบเสมือนคุณเป็นคนสำคัญของทางเว็บไซต์เราเลยก็ว่าได้ ให้บริการช่วยเหลือทุกการเดิมพัน ตอบข้อสงสัยที่คุณอยากจะรู้ได้อย่างแน่นอน สมัครซื้อหวยเลือกไปที่ >> DUCKBET <<

ให้บริการดีเป็นที่สุดเลยเรียกได้ว่างานบริการที่นี่นั้น บริการด้วยความเอาใจใส่ และดูแลอย่างแท้จริงเสมือนคุณเป็นคนสำคัญอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ของทางเว็บไซต์ และให้บริการความช่วยเหลือ ตอบข้อสงสัยทุกข้อคำถามที่เรามีอยู่ นอกเหนือจากหวยเรายังมีบริการ พนันกีฬาออนไลน์ เพื่อความตอบโจทย์ในทุกๆด้านการพนันอีกด้วย

 • หวยรัฐบาล หวยที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี มีอัตราการจ่ายบาทละ 900/90 จะมีการออกผลรางวัลให้ลุ้นกันเดือนละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน
 • หวยยี่กี ออกผลรางวัล 88 รอบต่อวันด้วยกัน ออกรางวัลทุกๆ 15 นาที รอบแรกออก 06.00 น. ไปจนถึง 03.45 น. มีอัตราการจ่ายบาทละ 850/92
 • หวยลาว หรือ หวยพัฒนา มีการออกผลรางวัลเยอะครั้งใน 1 เดือน ออกรางวัลทุกวันจันทร์ กับ วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. อัตราการจ่ายบาทละ 850/92
 • หวยฮานอย หรือ หวยเวียดนาม มีรางวัลที่ 1 เพียง 4 ตัวเลข ออกรางวัลทุกวัน เวลา 18.00 น. มีอัตราการจ่ายที่สูงถึงบาทละ 850/92
 • หวยมาเลย์ จุดเด่นคือมีรางวัลที่ 1 เพียง 4 ตัวเลข ออกรางวัลสัปดาห์ละ 3 ครั้ง คือ วันพุธ วันเสาร์ เเละวันอาทิตย์ มีอัตราการจ่ายบาทละ 850/92
 • หวย ธกส. หรือ สลากธกส. ออกผลรางวัลทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน เวลาประมาณ 09.30 – 11.00 น. มีอัตราการจ่ายที่สูงถึงบาทละ 900/90
 • หวยออมสิน ออกรางวัลทุกๆวันที่ 16 และวันที่ 1 ของทุกเดือน เวลาประมาณ 14.00 น. มีอัตราการจ่ายแพงไม่แพ้หวยชนิดอื่น สูงถึงบาทละ 900/90
 • หวยหุ้นออลไน์ มีทั้งหมด 13 ประเทศ สามารถแทงได้ 3 รอบ เช้า บ่าย และเย็น ทุกๆวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี มีอัตราการจ่ายบาทละ 850/92
แทงบอล duckbet

SITE MAP

NEW

CONTACT

DUCKBETเว็บพนันออนไลน์ ที่มีความทันสมัยเป็นอย่างมากเหมาะกับคนในปัจจุบัน ออนไลน์ ให้บริการพนันออนไลน์ครบวงจร 

DUCKBET เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1

เว็บพนันออนไลน์ นาทีนี้ต้องยกให้ DUCKBET ที่เป็นเว็บพนันออนไลน์มาแรง ที่สุดตอนนี้ ฉีกทุกกฎการเล่นเกมออนไลน์ได้เงินจริง เว็บนี้ได้ง่ายแจกจริงไม่มีกัก ปลอดภัยทุกบิลฝาก เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เปิดยูส ง่ายๆ.- รับฟรี สูตร สล็อต บาคาร่า ตัวใหม่โครตแม่น สะเทือนวงการ พร้อมให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็น คาสิโน สด สล็อตออนไลน์ เกมตกปลา เกมยิงปลา บาคาร่า เสือมังกร รูเล็ต GDG บาคาร่า แทงหวย เว็บหวยออนไลน์ คืนค่าคอม 0.8% ทุกยอดได้เสีย คืนให้ทันทีทุกตา แทง 10,000 คืนทันที 80 บาท JOKER  SA GAMMING เปิดตัวใหม่ล่าสุดบนเอเชีย ยิงปลา 15 ตัว เลือกโต๊ะลงได้ สล๊อตออนไลน์ อีกร้อยเกมส์ ด้วยความทันสมัยและความหลากหลายทำให้เรา DUCKBET นั้นเป็น เว็บพนันออนไลน์ ที่ครบครันและมาแรงที่สุดในตอนนี้ พร้อมบริการที่ครอบคลุม ให้กับผู้เล่นได้เพลิดเพลิน ต่างจากการเล่นเดิมๆ ที่เคยเจอ ยิงปลาเป็นแตก โยกสล็อตเป็นโบนัส ฟรีสปินยับๆให้ไม่ยั้ง

ฉีกทุกขอบเขตการพนันออนไลน์ ที่ส่งตรงจาก DUCKBET เว็บใหญ่ที่สุด ด้วย เว็บพนันออนไลน์ ของเรา DUCKBET ที่มาพร้อมความครบครันที่สุดในตอนนี้ ทั้ง คาสิโนออนไลน์ สล็อตออนไลน์ เกมยิงปลา แทงหวยออนไลน์ เกมตกปลา ออนไลน์ ที่เล่นแล้วได้เงินจริงเพราะแก่การหารายได้เสริมในช่วงนี้ รองรับทุกอุปกรณ์ในการเล่น ทั้งบนมือถือ แทปเลต โน็ตบุ๊ค สามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา หาเงินได้ตลอดตามที่ต้องการ เรามาพร้อมกับระบบฝากถอนอัตโนมัติภายใน 5 วิ ไม่ต้องยุ่งยากกับการฝากเงินที่รอนาน พร้อม Call center ที่ให้บริการตลอด 24 ชม คอยให้คำปรึกษาทุกการเล่น  DUCKBET คาสิโนออนไลน์เว็บตรง แทงหวยออนไลน์ พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ ซื้อหวยออนไลน์ ด้วยค่ายเกมชั้นนำที่มากกว่า 800 ค่าย รวมไปถึง พนันกีฬา สล็อตออนไลน์ แทงบอล อย่าง PG SLOT , SG SLOT , DR SLOT , SP SLOT , PS SLOT , และ SLOT JOKER ที่มาพร้อม สูตรสล็อตออนไลน์ ที่โครตแม่นที่สุดในตอนนี้ อย่ารอช้า รีบสมัครเลย  สมัครสมาชิก  ค่ายเรามีแต่ให้จัดหนักจัดเต็ม โบนัส แจ็คพอตมากมาย อย่ารอช้าโอกาสได้เงินไว้ใช้มาแล้ว ลง 100 ได้คืน 1000  ที่นี่เลย DUCKBET